Handelsnamen op Qnected

Een handelsmerk kan een woord, zin, symbool of logo zijn dat producten of diensten aanduidt. Op deze pagina vind je de op Qnected vermelde handelsnamen. De vermelding van deze handelsnamen houdt niet in dat Qnected onderdeel uitmaakt van deze bedrijven of handelsnamen. Het ontbreken van handelsnamen in de onderstaande lijst betekent niet dat Qnected intellectuele eigendomsrechten heeft met betrekking tot de handelsnaam of logo.


Handelsnamen

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
“PlayStation” is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Sony Interactive Entertainment Inc.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Digital en Dolby Vision zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
UL is een handelsmerk van UL LLC.
RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances en is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie te verminderen.
CE staat voor voor Conformité Européen en geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.
HDCP is een handelsmerk van DCP LLC.
VESA, het VESA-logo, het Display Port Compliance-logo en het Display Port Compliance-logo voor bronnen met Dual-modus zijn gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.

Heb je een vraag over de vemelde handelsnamen?

Neem dan contact op met onze klantenservice.

Stel een vraag